la comprobaci n de la geometr a de la m quina de la m quina de pulir